Skip links

Çevre Politikaları

hayallerinizi şekillendiriyoruz

Çevre Politikalarımız
Poyraz Paslanmaz olarak amacımız; ürünlerimiz, faaliyetlerimiz ve hizmetlerimizden kaynaklanan çevre ve enerji performansını iyileştirmektir.
Bu doğrultuda;
• Mevcut uygunluk yükümlülüklerine dayanarak çevre ve enerji performansı ile enerji verimliliğini sürekli iyileştirmeyi,
• Enerji ve kaynak kullanımı ile çevresel etkilerin azaltılması, tekrar kullanımı arttırılması üzerinde çalışmayı,
• Çevreye zararı ve enerji kaybını önleyecek gerekli tüm önlemleri alarak çevreyi korumayı,
• Çevre, enerji ve kaynaklar üzerindeki etkimizi ürün ve süreç planlamanın erken aşamalarında dikkate alıp değerlendirmeyi,
• Gerek mali ve yapısal desteği sağlayarak uygun sistem yönetimi ile politikanın uygulanması,
• Tüm seviyelerde çevre dostu ve enerji farkındalığı yüksek bir tutum içinde davranmayı,
• Çevre ve enerji yönetim sistemlerini düzenli denetimlerle kontrol etmeyi,
• Sözleşmeli ortaklarımızın eşdeğer çevre ve enerji yönergelerine uymalarını sağlamayı,
• Yetkili mercilerle iş birliği içinde çalışmayı, kamuyu ve müşterilerimizi şirketimizin çevre ve enerji etkileri ile hizmetleri hakkında bilgilendirmeyi,
Çevre ve Enerji Politikamız olarak taahhüt ederiz.