Skip links

İnsan Kaynakları

hayallerinizi şekillendiriyoruz

İşe Alım Yönetimi

Poyraz Paslanmaz'ın temel amacı insan kaynakları açısından kurum kültürü, kurumsal kültüre uygun, doğru pozisyonlara doğru adayları bulmak ve yerleştirmektir.
İşe alım politikasının temeli objektiflik ve adil değerlendirme metotlarına yönelik bilimsel süreçlere dayanır.
Poyraz Paslanmaz, alanında deneyimli ve enerjik, dinamik bir kadroya sahiptir.
Nitelikli çalışanları ve eğitime verdiği önem ile sektörde fark yaratmaya devam etmektedir.
Çalışanlar ve adaylar için aradığı öncelikli yetkinlikler;
+ Müşteri odaklı olma
+ Kalite bilinci
+ Takım çalışması
+ Problem çözme
+ Etkin iletişimdir.
Bunun yanında pozisyona özel yetkinlikler ve yönetim kademesi yetkinliklerine sahip personel pozisyonları da bulunmaktadır.
Bu yetkinlikler; mülakatlar, değerlendirme merkez uygulamaları ve performans sistemi ile ölçülür.
Aynı zamanda eğitim ve gelişim sistemi için veri de sağlanır.

Eğitim-Gelişim Yönetimi

Kurumun hedef ve stratejileri doğrultusunda; alanında örnek gösterilen, istekli, araştırmacı,
sorumluluk bilinci gelişmiş çalışanların yetişmesi, bilgilerinin artmasına ve gelişimine destek olmak Poyraz Paslanmaz'ın temel amacıdır.
Yetkinlik değerlendirmeleri ve performans değerlendirme sonuçları önemli veri kaynaklarını oluşturur.
Poyraz Paslanmaz, çalışanların da bu anlamda farkındalıklarını arttırmak amacıyla mentorluk sistemi kurgulamaktadır.
Eğitim ihtiyaçlarını personele, yöneticilere ve iş sonuç beklentilerine göre belirlemekte; bu konuda uzman tedarikçiler ve danışmanlarla çalışmaktadır.

Ücret Yönetimi

Ücret Yönetimi Çalışanların iş büyüklüğü, bilgi/beceri ve yetkinlikleri ile performanslarını dikkate alarak piyasa şartları doğrultusunda adil bir ücretlendirme sistemi uygulamak Poyraz Paslanmaz - İnsan Kaynakları temel politikasını oluşturur.
Ödüllendirme ve prim modellerini de bu kapsamda değerlendirmektedir.
Görevinde farklılık yaratan ve katma değer sağlayan çalışanları verimlilik esasına dayalı teşvik sistemine göre değerlendirmektedir.
Teşvik modelini tüm çalışanları kapsayacak şekilde modellemiştir.

Performans Yönetimi

Verimliliği arttırmayı destekleyen, fırsat ve yenilikleri takip etmeyi, uygulamayı teşvik edici, sürekli ve ölçülebilir, yüksek performans kültürünün kurumda yerleşmesini sağlamak Poyraz Paslanmaz'ın Performans Yönetimi ilkesidir.
Poyraz, takım ve birey performansını kurum performansına paralel olarak ölçmekte ve tüm çalışanları kapsayan hedef bazlı performans modeli uygulamaktadır.

Kariyer Yönetimi

Poyraz Paslanmaz, bünyesinde çalışanlar için hem yatay hem dikey kariyer yolları sağlamaktadır. Kişinin yetkinlikleri, sağladığı gelişim yolu ve iş performansı paralelinde değerlendirmeler yapmakta ve paylaşmaktadır.
Performans değerlendirme sistemi ile başarı odaklı performansı yüksek çalışanları izleyerek, gelişime açık yönlerini saptayarak ve buna uygun gelişim hedefleri koyarak kariyer planı yapar.
Poyraz Paslanmaz, çalışanlara verilecek mentorluk ve koçluk uygulamaları için mevcut uygulamanın dışında uzman danışmanlık hizmeti de almaktadır.