Skip links

Kalite Politikalarımız

hayallerinizi şekillendiriyoruz

Kalite Politikamız
Poyraz Paslanmaz kalite politikası, aşağıda belirtilen ilkeleri içermektedir;
1.Tüketici odaklılık
Amacımız, tüketici beklentilerinin gerçekleşmesi ve mümkün olduğunca bunların ötesine geçilmesidir.
Algılanan kalite, bizim için çok önemli bir unsurdur. Müşterilerin kalite kriterlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğine yine müşteriler karar vermektedir. Bu nedenle tüketicinin herhangi bir aksaklıkla karşılaşmasını önlemek için daima gerekli olan her şeyi yaparız.
2. Sürekli iyileştirme
Kalite yönetim sistemimizin amacı, ürünlerimiziz, çözümlerimizin ve süreçlerimizin sürekli olarak iyileştirilmesinin sağlanmasıdır. Bu, bütün Poyraz Paslanmaz bölümleri için geçerlidir.
3. Taahhüdümüz
Yönetim seviyesinden alt kademe çalışanlara kadar bütün çalışanlar, yüksek kaliteli ürünler ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve bu kalitenin arttırılması için sürekli çaba gösterilmesinden sorumludurlar.
4. Uygunluk ve kalite
Poyraz Paslanmaz politikalarımız, yönetmeliklerimiz ve süreçlerimiz, yasal şartlara, uluslararası standartlara, tüketici ihtiyaçlarına ve deneyimlerimiz ve uzmanlığımıza dayalıdır. Bunlara ilişkin bilgiler sıkı uyumluluk ile birleşerek kalite yönetim standartlarımızın temelini oluşturur.
5. Ölçülebilirlik ve şeffaflık
Ürünler, hizmetler ve süreçlere ilişkin uygun kalite kriterleri ve önemli performans göstergelerinin (KPI) seçilmesinin yanı sıra kalite raporları, Poyraz Paslanmaz’da etkin kalite kontrol döngülerinin temelini oluşturmaktadır.
6. Başlangıçtan itibaren kalite
İlk aşamadan son aşamaya kadar, ürünler ve süreçlerde kaliteye önem veririz. Hataların ve kusurların meydana geldikten sonra düzeltilmesi yerine en başından önlenmesi için tedbirler alınmasına odaklarınız. Bu nedenle sürekli olarak önleyici kalite güvence yöntemlerini ve araçlarını kullanırız.
7. Kalite risklerinin erken belirlenmesi
Muhtemel kalite risklerinin mümkün olduğu kadar erken belirlenmesi, bu risklerin değerlendirilmesi ve bulgulara dayalı olarak kalıcı iyileştirilmeler sağlanması için elimizde bulunan bütün veri ve bilgi kaynaklarını kullanırız.
8. Problemlerin kesin olarak çözüme kavuşturulması – verimliliğin arttırılması
Sistematik problem çözümü, hatalarımızdan ders çıkarmamıza yardımcı olur ve hata veya kusurun kök nedenini derhal ve kesin olarak bertaraf etmemizi sağlar. Kök nedenler, teknik veya süreç kaynaklı olabilir. Hatalardan çıkardığımız dersleri, Poyraz Paslanmaz’ın daha verimli olması için benzeri durumlara uygularız.
9.Tedarikçilerimizin rolü
Tedarikçilerimiz, ürünlerimizin ve çözümlerimizin kalitesinde temel bir yol oynamaktadırlar. İş ortaklarımızın, bizimle aynı kalite standartlarına uymalarını sağlarız.