Skip links

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

hayallerinizi şekillendiriyoruz

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
Poyraz Paslanmaz olarak oluşturduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, canlıya ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır.
Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılması için, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla sorumludur.
Bu doğrultuda;
• İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri yerine getirmeyi,
• İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir "‘"Sıfır İş Kazası" hedeflemeyi,
• Meslek hastalıklarına karşı gerekli önlemleri almayı,
• Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
• Risk değerlendirmesi ve risk seviye azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymayı,
• Poyraz Paslanmaz çalışanlarının, ziyaretçilerinin, alt işveren ve diğer yüklenicilerin çalışanlarının yaralanma risklerinin en aza indirmek için gerekli önlemleri almayı,
İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.